KSSF:s ordinarie stämma 2020

På grund av Corona pandemin så hölls årsstämman senare än vanligt. Den hölls lördagen 27/6 på hamnplanen vid vaktstugan. .

Stämmohandlingar

Sedan 14 april finns ett antal stämmohandlingar att tillgå nedan.

För åtkomst krävs det lösenord som finns i kallelsen och på fakturan för båtplatsavgiften.

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredogörelse, 2019

Kommentarer, årsredogörelse 2019

Valberedningens förslag 2020

Budget förslag 2020

Fullmakt till årsstämma 2020

Protokoll stämma 2019

Protokoll stämma 2020

Röstlängd 2020