Information för medlemmar

Här kan medlemmar få information om arbetsgrupper, arbetsdagar och vaktning. Informationen är skyddad med lösenord.

Information om båtplats

Här finns information om din båtplats, t ex när den har vakt, vilken arbetsgrupp den tillhör, kontaktperson, telefonnummer till kontaktpersonen, etc.

Det går också att skicka in ändringsanmälningar till registerhållaren.

Arbetsgrupper

Här finns information om arbetsgrupperna, t ex vilka arbetsgrupper som finns, vilka båtplatser som hör till vilken grupp, vem som är kontaktperson, och när det är arbetsdagar.